İnsanların, özellikle kadınların genç, güzel ve bakımlı görünmek, güzel kokmak için uğraşmaları insanlık tarihi kadar eskidir.

                Tarihe merak ve ilgi duymayanlar ilkçağ insanlarını kaba saba postlara bürünmüş, mağaralarda yaşayan insanlar olarak düşünürler. Burnunuzun dibinde, Konya Ovası’nda kurulmuş Çatal Höyük’ün dünyanın ilk şehri kabul edildiğini bilmezler.

                İö 6500 – 7000 yıllarında kurulduğu hesaplanan Çatal Höyük’te kadınların kadınların çeşitli takılar yanında ayna ve kozmetik kullandıklarından haberi yoktur.

                Ortaçağda olduğu gibi ilkçağda da medeniyet Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’dadır. Mezopotamya tanımının içine İran’ın bir bölümü de girer. Bu alan ilklerin başladığı ve yayıldığı alandır. Bu alanda yer alan toplum ve ülkelerin birinde başlayan bir yenilik ve moda öncelikle alanın öteki topluluk ve ülkelerine yayılır.

                İlk şehirleşme, ilk tarım, ilk hayvancılık gibi ilk maden kullanımı, ilk takı yapma ve kullanma, ilk süs eşyaları, ilk ayna ve ilk kozmetik kullanımı bu alanda başlamıştır. İlk yazı ve hesap da öyledir.

                İlk kozmetikler sürme, allık ve güzel kokulardır. Kozmetik yapımında kullanılan maddelerin önde gelenleri kil, bal, balmumu, lanolin, hoş kokulu çiçekler, yapraklar, kökler, yağlar, süt, renkli mineraller ve topraklardır. Bunlara ek olarak ateş karası(is) ve yeşil bakırtaşı da önemlidir.

                Alanda doğan ve yayılan ilk kozmetik sürmedir. Sürme, kirpik diplerine sürülen siyah boyadır. İs, yağ ve gülsuyu karışımından yapılır. Yörede çok beğenilmiş ve önce komşu ülkelere sonra dünyaya yayılmıştır. En az altı bin yıllık geçmişi vardır. Zamanla is yerine çini mürekkebi kullanılmıştır. El, yüz ve vücut temizliğinde yüzlerce yıl kullanılan madde kildir. Çok çeşitli killer yapılıp kullanılmıştır.

                İlk çağ insanları en az beş bin yıl önce yağın yumuşatıcı, nem verici ve temizleyici özelliklerini bulmuşlar ve sabun gibi kozmetiklerin üretiminde yararlanmışlardır.

                Doğal lanolin koyunların salgıladıkları bir maddedir. Sümerlerin kimya ve kozmetik üretiminde alkali kili ve göztaşı kadar önemli yeri vardır.

 

                İlk Tıp Kitabı

               

                İnsanları etkilemeyi iyi bilen batılı, bütün icat ve keşiflerin Batılıların eseri olduğunu yaymaya çalışır. Bu temel düşünceyle uygarlık tarihini Antik Yunan ve Roma ile başlatır. Anadolu ve Mezopotamya’ya düşmandır. Bu düşmanlığını son Irak savaş’ında müzeleri ve diğer tarihi eserleri yok ederek bir kez daha göstermiştir.

                Sözgelişi dünyanın ilk tıp kitabının günümüzden 3500 – 4000 yıl önce Sümer ülkesinde kaleme alındığını kaç kişi bilir.

                İlk tarım el kitabı gibi ilk tıp el kitabı da bir Sümer eseridir ve Nippur  kazıları sırasında Mezopotamya’da bulunmuş, Amerika’ya, Philadelphia  Üniversite Müze’sine götürülmüştür.

                İlk çağda tıp, eczacılık ve kimya çalışmaları ile kozmetik çalışmaları aynı kişiler tarafından yürütüldüğünden “ilk tıp kitabı” bize 3500 – 4000 yıl önce bilinen kullanılan ilaçlar hakkında bilgiler verir. İlk krem ve merhem kelimeleri bu kitapta geçer.

                Nitekim, Mezopotamya’da ve Mısır’da 4000 yıl öncesinden kalma mezarlarda bulunan krem ve merhem kapları kitapta anlatılanları doğrular.

                İran’ın Gül Bahçeleri gül yağı, gül esansı ve gül suyu çalışmalarını islam’dan çok önce İran’da başlatmış ve merhem ve kremlere, sürme, rimel ve sabunlara gül kokusu katılmıştır.

                Yüzü özellikle yanakları hafif pembeleştirmek, kirpikleri olduğundan uzun, kıvrık ve siyah göstermek, dişleri parlatıp, beyazlatmak modadır. Kirpikler için vesme kabuğu, dudakları pembeleştirmek için tenbul kullanılır.